Bli varslet!

Kommuner i hele Norge benytter Varsling 24 for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS og telefonoppringing. I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte abonnenter. Det kan være fordi:

  • Har du nylig flyttet?
  • Har du mobiltelefon registrert på arbeidsgiver?
  • Har du hemmelig telefonnummer?

Tilleggsoppføring

Tilleggs-
oppføring

Her kan du registrere ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister. Da vil ditt telefonnummer bli inkludert i varslinger som angår deg. Her kan du også registerere nøkkelpersoner i en bedrift/organisasjon.

Legg til ditt telefonnummer »

Har jeg blitt varslet?

Oppgi ditt telefonnummer eller din bostedsadresse for å søke i varslingsregisteret.

Har jeg blitt varslet? »